Jako firma wchodząca w skład VIVE Group doskonale rozumiemy potrzebę realizowania polityki zrównoważonego rozwoju (CSR). Jest to niezbędne, aby sprostać społecznym i środowiskowych wyzwaniom, jakie współczesny świat stawia przed podmiotami biznesowymi i publicznymi.

W ramach polityki CSR Grupa VIVE, a wraz z nią spółka VIVE Logistics, aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego (akcentując szczególnie Gospodarkę Obiegu Zamkniętego), naszych pracowników (wsparcie ich rozwoju osobistego i zawodowego), lokalnych społeczności (inicjatywy prospołeczne, rozwój sportu), jak i edukacji rynku w różnorodnej formie.

W obszarze TSL VIVE Logistics szkoli kierowców w zakresie ecodrivingu, tym samym obniżając zużycie paliwa oraz wydłużając eksploatację opon i hamulców. Spółka współpracuje z firmami odpowiedzialnymi społecznie, dla których kwestia recyclingu nie jest obca. Używa najwyższej jakości paliwa, tak aby być najmniej uciążliwym dla natury.

W ramach polityki zrównoważonego rozwoju VIVE Group realizuje m.in. nurt Textile Upcycling, czyli formę przetwarzania wtórnego odpadów tekstylnych, w wyniku której powstają produkty o wyższej wartości niż sam surowiec. Grupa  angażuje się w działalność charytatywną i społeczną poprzez takie przedsięwzięcia jak „Dbam o świat od najmłodszych lat”, konkurs „Recycling na miarę”, czy wsparcie mini-przedsiębiorstwa „Animalki”. Ponadto spółka wspiera rozwój kobiet w sferze osobistej i zawodowej w ramach Stowarzyszenia Kobiety VIVE, dbając o przyszłość tej silnej i ważnej grupy swoich pracowników.